Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

1. Vznik struktury NRR (1994-1996)

Založení NRR a fondů FRK a RPF; Co je fond rizikového kapitálu;


1994

Evropská komise vyčleňuje na podporu malých a středních podniků (MSP) ve znevýhodněných regionech České republiky cca 430 milionů korun z fondů PHARE, konkrétně na vznik fondu rizikového kapitálu (venture capital). Tato alokace měla plnit dva účely zároveň:

  1. Přímo podpořit MSP, které neměly dostatečné záruky na to, aby mohly získat standardní bankovní úvěry;
  2. Seznámit podnikatelskou sféru v ČR s rizikovým kapitálem jako takovým.
Fond rizikového kapitálu sdružuje investiční kapitál svých zakladatelů (investorů) a kupuje za něj (typicky 51%) podíly ve slibných rozvíjejících se společnostech s rizikem jejich neúspěchu a očekáváním vysokého zhodnocení investice. Zhruba 60 % investic bývá neúspěšných (zainvestovaná firma zkrachuje), 25-30 % zhruba navrátí vložené prostředky a cca 10–15 % zainvestovaných firem je velmi úspěšných a po několika letech vrátí investorům mnohonásobek počáteční investice.

 

1995

Vznik NRR, RPF a FRK

Ministerstvo hospodářství, do jehož gesce tato alokace spadala, vytvořilo Nadaci pro rozvoj regionů (NRR), která následně založila 2 fondy, do nichž byly přímo vloženy finance z PHARE:

  • Regionální podnikatelský fond, s.r.o. (RPF) se sídlem v Ostravě,
  • Fond rizikového kapitálu, s.r.o. (FRK) se sídlem v Praze a cílený na severní Čechy.

NRR byla řízena Radou Nadace, v níž zasedali:

  • zástupce ministerstva (tehdy nám. ministra Dyby Václav Kupka),
  • zástupce pražské delegatury Evropské komise,
  • zástupce Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Řízením RPF, do nějž bylo vloženo cca 317 mil. korun, byli pověřeni manažeři z nizozemské společnosti NEHEM, jmenovitě Gijsbert Boot.

„Severočeský“ FRK získal 116 mil. korun (což na provoz fondu tohoto typu nestačilo, jak se později ukázalo) a jeho řízením byli pověřeni tuzemští manažeři.

 

1996

Ministerstvo hospodářství je přejmenováno na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). NRR a její dceřiné fondy tudíž nadále spadají pod MMR.

 

2. Vznik chaosu (1997-2002) >>>

 

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.