Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Dílčí kauzy

Paroubkův podpis a nezvěstná akcie

MMR přes půl roku nejeví zájem o akcii v hodnotě 144 milionů; O podpisu smlouvy, uskutečňujícím její převzetí, začíná J. Faifr mluvit s dvouměsíčním odstupem; Nevysvětlitelný postup Ondřeje Dvořáka


 • V září 2004 založil ČMPF novou a.s. Regionální fondy se základním kapitálem 144 mil. Kč.
 • V říjnu 2004 předložil ČMPF ministerstvu Smlouvu o bezúplatném převodu obchodního podílu.
 • Od této chvíle až do svých odvolání likvidátor NRR Špaček i likvidátor RPF O. Dvořák soustavně žádali ministerstvo o převzetí akcie a byli opakovaně ujišťováni, že jde již jen o formalitu a MMR akcii převezme v řádu dnů.
 • V listopadu 2004 likvidátor RPF O. Dvořák nachází kupce pro ČMPF, jenž měl být po převzetí akcie ministerstvem vyprázdněný. MMR však stále nepřevzalo akcii RF (ministr Paroubek nepodepsal darovací smlouvu, bez níž likvidátor nechtěl dát 144milionovou akcii jen tak z ruky). Forman proto na schůzce s likvidátory NRR a RPF navrhuje uložit akcii do notářské úschovy, což je zakotveno i ve smlouvě o prodeji ČMPF.
 • O. Dvořák po konzultaci s advokátem JUDr. Uzlem zjišťuje, že jednostranné uložení dosavadním správcům žádnou záruku neposkytuje. Aby bylo zajištěno, že ministerstvo akcii převezme, musel by k akcii být přiložen i signovaný závazek ministerstva, že ji převzít hodlá. (Stejný podpis by už však mohl ministr Paroubek připojit i pod onu darovací smlouvu a akcii tím rovnou převzít...) Likvidátor Ondřej Dvořák se tedy rozhodl, že si akcii ponechá u sebe, ovšem proti dosavadním zvyklostem o tom neinformoval ani likvidátora NRR Špačka, ani nikoho jiného (např. svého bratra Ivana Dvořáka, s nímž tehdy ještě měl společnou firmu ILA). Vyzývá však likvidátora Špačka, aby zajistil převzetí akcie ministerstvem. Počátkem prosince pak oba opět písemně vyzývají ministra Paroubka k převzetí akcie. Leč bezvýsledně.
 • 20. prosince 2004 likvidátor RPF O. Dvořák dokončuje prodej ČMPF nově vzniklé firmě Regionální investiční agentura Příbram (RIAP) za 1 milion Kč (a je za to Radou NRR pochválen). Kupní smlouva obsahuje klauzuli o vlastnictví RF státem.
 • Po půl roce bez odezvy ze strany MMR zřejmě O. Dvořákovi dochází trpělivost.
 • Na 7. března 2005 je údajně datován zápis v ověřovací knize Magistrátu hl. m. Prahy na straně 1a, deklarující že ing. Paroubek uznal za vlastní podpis pod darovací smlouvou akcie RF, a.s.. (Nelze ověřit – zápis v ověřovací knize není součástí soudního spisu.)
 • 14. března 2005 RIAP prodává ČMPF slečně Kamile Jarošové, která okamžitě odvolává O. Dvořáka z jednatelství a na MMR píše dopis, že návrh na převzetí akcie RF nebyl akceptován v přiměřené lhůtě, a tudíž pozbývá platnosti.
 • 23. března 2005 na zasedání představenstva a dozorčí rady RF, a.s., ing. Faifr říká, že MMR akcii převezme během několika dnů.
 • 19. května 2005 sděluje ing. Faifr Radě NRR, že ministr Paroubek smlouvu podepsal 7. 3., tedy před 10 týdny – a 1 týden před dopisem K. Jarošové.
 • V souvislosti s informací Ing. Faifra, že původní návrh smlouvy na převod akcií RF, a.s. byl ministrem, s podmínkou převzetí společnosti RF, a.s. jako takové v původním stavu, podepsán, Rada konstatovala, že doklad o zaslání podepsané smlouvy zpět společnosti ČMPF před datem vypovězení návrhu smlouvy od nové jednatelky, tj. před 15. 3. 2005, není k dispozici.“ ––ze zápisu z jednání Rady NRR z 19. 5. 2005

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.