Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Osoby

Boot, Gijsbert M.

Nizozemský investiční manažer (NEHEM, CVP, K+ VP)


  • 1995-1997 investiční manažer RPF, s. r. o., zaměstnanec nizozemské firmy Nehem
  • od 1997 CEO spol. Czech Venture Partners, s.r.o. (CVP), která s RPF uzavírá smlouvu IAAA (Investment, Advisory and Administration Agreement). Kromě RPF Boot jako investiční manažer spravuje nově také CPEF - společný venture fond ČSOB a ING. CPEF řídí tak neúspěšně, že ČSOB po 1 roce z projektu odstupuje se ztrátou cca 200 mil. Kč.
  • Po krachu projektu CPEF Boot spolu s Vl. Ježem odkupují CVP od bank do svého vlastnictví.
  • Posléze Boot a Jež převádějí CVP na (Bootovu?) nizozemskou firmu K+ Venture Partners, která ve finále částečně úspěšně žaluje ČR u mnichovské arbitráže (viz Pohledávka CVP).
  • V současnosti honorární konzul Botswany v ČR a podnikatel v realitách.

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.