Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Osoby

Dvořák, Ivan

Expert na rizikové investice; v kauze NRR konzultant P. Formana; doporučuje na místo likvidátora RPF svého bratra Ondřeje


  • v 90. letech vedoucí oddělení rizikového a rozvojového financování v ČSOB
  • od 1994 jednatel poradenské firmy ILA (od února '03 do června '05 s bratrem Ondřejem), najaté v srpnu 2003 P. Formanem na zpracování analýzy situace skupiny NRR
  • koncem 90. let uvažuje s P. Formanem, R. Špačkem, P. Moosem a P. Štalmachem o vytvoření fondu rizikového kapitálu (nejlépe státního), který by byl státním nástrojem pomoci malým a středním podnikům, jimž se zdráhají půjčit banky (projekt Gradient); projekt neuskutečněn
  • na podzim a v zimě 2003 zpracovává transformační plán skupiny NRR
  • během celého roku 2004 vede spolu s R. Špačkem jednání s potenciálními ko-investory pro transformovanou investiční společnost (např. ČS, EIB ad.) a s CVP o podmínkách vyrovnání pohledávky
  • v červnu 2005 po zjištění, že si O. Dvořák v hrubém rozporu s plánovaným postupem (a elementární mravností) ponechal 144milionovou akcii RF a.s. ve svém vlastnictví, od něj odkupuje podíl ve spol. ILA, odvolává jej z jednatelství a ukončuje s ním veškerou spolupráci.
  • Ke konci června také vypovídá spolupráci s RF, a.s.

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.