Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

2. Vznik chaosu (1997-2002)

NRR vstupuje do likvidace; Správy RPF (a posléze ČMPF) se ujímá CVP; Novely zákonů způsobují neprávní stav struktury


1997

Počátek likvidace NRR

Je schválen Zákon o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.), který zakazuje nadacím podnikat, tedy i vlastnit podíly v obchodních společnostech. Nadacím, které ustanovení porušují, stanoví 1roční lhůtu na transformaci. Rada NRR proto rozhoduje, že NRR bude zlikvidována. Likvidátorem Rada jmenuje Bohumila Kratochvíla.

Vznik CVP

V téže době vznikají plány na spolupráci RPF s dalšími investory, zajímajícími se o rizikové investování.

Je založena společnost Czech Venture Partners, s.r.o. (CVP), založená (50:50) ČSOB a ING, jejímž vedením je pověřen G. Boot spolu s Vl. Ježem. CVP měla spravovat jednak RPF, jednak nový fond – Czech Private Equity Fund – do nějž vložili finance zakladatelé CVP.

! CPEF byl po 1 roce pod správou CVP tak neúspěšný, že ČSOB z projektu se ztrátou cca 200 mil. Kč odstoupila. (ČSOB v projektu zastupoval vedoucí oddělení rizikového a rozvojového financování Ivan Dvořák.) Prakticky prázdnou a bezcennou firmu CVP od bank odkoupili pánové Boot a Jež.

  • Fa CVP měla z minulosti s RPF uzavřenu správcovskou smlouvu (Investment, Advisory and Administration Agreement - IAAA). Správce fondu standardně vede účetnictví a firemní agendu fondu. Takto spravovaný fond pak standardně má kromě správce také investičního manažera, který vyhledává a hodnotí investiční příležitosti (jež pak schvaluje investor). V případě RPF obě funkce vykonávala CVP, takže činnosti, které bývají již z principu odděleny (mj. i kvůli kontrolním vztahům), zde byly v jedněch rukou. Tato správcovská smlouva byla velice nestandardní. Blíže o ní čtěte zde.

 

1998

Vznik ČMPF

Začínají dobíhat první investiční projekty zainvestované v r. 1995 a RPF z nich začíná vystupovat (dezinvestovat). Standardně by se vracející se finance měly vrátit primárnímu investorovi, tedy NRR – ta však je v tuto dobu již v likvidaci. RPF proto zakládá nový fond – Českomoravský podnikatelský fond, s.r.o. (ČMPF; do OR zapsán 28. 1. '99). ČMPF je 100% dcerou RPF, a tedy pod kontrolou soukromé firmy – CVP, nikoli veřejné NRR, která ovšem v tuto dobu již tuto kontrolu ani vykonávat nemohla.

 

1999

Převod SteelTile

RPF převedl do ČMPF kromě cca 240 mil. Kč zhodnocených investic také podíl v neúspěšné společnosti SteelTile. Do SteelTile, která chtěla vyrábět ocelové střešní tašky, RPF investoval 80 mil. Kč, avšak v roce 1998 už byla hodnota investice pouze 30 mil. Kč. RPF, spravovaný CVP, však podíl ve SteelTile do svého dceřiného fondu ČMPF převedl za nominální cenu – tedy 80 milionů. Ztrátu 50 mil. Kč okamžitě odepsal ČMPF. Proč? Správcům z CVP samozřejmě šlo o výkonnostní odměny.

Jednateli ČMPF i RPF (kteří měli schvalovat kroky CVP) tehdy byli pánové Kratochvíl a Káš.

Za dosud nevyjasněných okolností se rovněž ztratila investice 13,67 mil. Kč do spol. Laurin/Chemiko a.s. Více o správcovské činnosti CVP čtěte zde.


2001-2002

Neudržitelná celková situace skupiny NRR

Novela obchodního zákoníku (zákon 501/2001 Sb.) mj. zakázala, aby spol. s r. o. 100% vlastněná jediným vlastníkem byla 100% vlastníkem jiné s. r. o. Přesně to byl případ ČMPF. Lhůta na nápravu stanovená v novele byla 24 měsíců.

FRK, který neměl již od počátku pro svou činnost dostatečný kapitál, spěje k likvidaci – v červnu 2001 rada NRR rozhoduje, že likvidace nezačne už v červenci 2002, ale až v prosinci 2002. Likvidátorem je jmenován dosavadní manažer Michal Nosek.

Evropská komise v roce 2002 stahuje svého zástupce z rady NRR a fakticky se tak přestává podílet na řízení projektu fondů rizikového kapitálu v ČR. Vložené prostředky mají podle Memoranda o porozumění nadále sloužit investiční podpoře malých a středních podniků v postižených regionech (Ostravsko, severní Čechy, jižní Morava) a EK si vyhrazuje právo na namátkové kontroly.

NRR je již od roku 1997 stále v likvidaci; likvidátor B. Kratochvíl za liknavou činnost pobírá plat nyní již 100 000 Kč (pravděpodobně měsíčně, v dodatku o změně výše odměny není periodicita vůbec stanovena) + 2x 50 000 za jednatelství v RPF a ČMPF. (Podle analýzy AK Bláha)

 

<<< 1. Vznik struktury NRR (1994-1996) 3. Restrukturalizace skupiny NRR (2002-2004) >>>

 

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.