Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

3. Restrukturalizace skupiny NRR (2002-2004)

Vychází najevo tristní stav struktury skupiny NRR; výpověď CVP; příprava transformace, jednání s potenciálními koinvestory; likvidátor NRR je po 7 letech nahrazen jiným.


2003

FRK je v likvidaci odprodán za 15 milionů Kč.

Náměstkem ministra pro místní rozvoj (P. Němce) se stává Petr Forman. V březnu '03 Formana navštěvuje B. Kratochvíl se žádostí o podpis účetní závěrky NRR. Forman zjišťuje, že na ministerstvu není doslova nikdo, kdo by měl NRR na starosti – doposud vše, co se nadace a fondů kolem ní týkalo, vyřizoval osobně B. Kratochvíl s náměstkem ministra pro místní rozvoj. JUDr. Kratochvíl byl zároveň likvidátorem Nadace a zároveň jedním ze dvou členů její Rady, která jej měla jako likvidátora kontrolovat.

! Část dokumentace k NRR Forman nachází na chodbě před kanceláří, vedle materiálů určených ke skartaci – to však pravděpodobně není ani tak příznak nějakých nekalostí, jako spíš absolutní nekoncepčnosti, která v této záležitosti na ministerstvu panovala.

V létě Forman nechává veškerou dokumentaci k NRR prozkoumat právními a ekonomickými experty. Vychází najevo, že z původní alokace přes 430 milionů korun zbyla po 8–9 letech asi polovina. FRK skončil úplně a byl v likvidaci; v RPF (ČMPF) ubylo cca 100 milionů.

Forman oslovuje své bývalé spolupracovníky z 90. let Ivana Dvořáka a Radima Špačka, s nimiž pracoval na nerealizovaném projektu Gradient; to měl být velmi podobný fond jako RPF/ČMPF - tedy státní venture-kapitálový fond cílený na malé a střední podniky - aby mu pomohli nalézt řešení situace skupiny NRR.

Investiční poradci z CVP rovněž v tuto dobu přicházejí s návrhem investice do mezinárodní sítě fitness center Holmes Place, což by mohl být dobrý tah z hlediska zisku, ovšem v příkrém rozporu s původním posláním projektu, jímž je podpora malých a středních podniků ve znevýhodněných regionech ČR.

V září 2003 likvidátor NRR (likvidace začala v roce 1997) JUDr. Kratochvíl na Formanův pokyn vypovídá smlouvy s CVP. Fa CVP požaduje doplacení 35 milionů Kč, což Forman odmítá. CVP proto hrozí mezinárodní arbitráží. (Tento spor je podrobněji popsán zde.)

Připravuje se transformační plán, který má vyvést ČMPF z neprávního vztahu k RPF, dokončit již 5 let trvající likvidaci NRR (a likvidaci FRK) a v neposlední řadě připravit ČMPF na vstup ČR do EU (1. 5. '04), po němž měly do ČR začít proudit peníze z operačních programů EU. Je rovněž rozhodnuto, že RPF půjde také do likvidace. Likvidátorem se stává Ondřej Dvořák.

 

2004

Na přelomu zimy a jara Ivan Dvořák a Radim Špaček dokončují návrh transformačního plánu. Ten se skládá z těchto kroků:

Aby se celý proces urychlil (založení státní a. s. je zdlouhavé, protože jej musí projednat několik ministerstev a schválit vláda) a narovnání neudržitelného stavu se stihlo do vstupu do EU (již jen několik měsíců), měl novou a. s. založit ČMPF a státu ji darovat. O založení a. s. Regionální fondy (touto cestou) je definitivně rozhodnuto v červnu 2004.

Zároveň již během jara Špaček, I. Dvořák a Forman vedou předběžná jednání s potenciálními koinvestory do očištěné investiční společnosti, mj. s Evropským investičním fondem, Českou spořitelnou aj.

Na jaře ministr Němec ukládá náměstku Formanovi nechat celou situaci skupiny NRR znovu analyzovat advokátní kanceláří Bláha a spol. AK Bláha tento stav – nezákonná vazba RPF-ČMPF, 6letá likvidace NRR, rada Nadace obsazená pouze náměstkem ministra a likvidátorem (jehož činnost má rada hlídat) – popisuje v závěru své analýzy ještě dramatičtěji, než se dosud soudilo:

Na základě doložených dokumentů, poskytnutých informací a výše zjištěných skutečností máme za to, že v rámci NRR, jakož i subjektů RPF, FRK a ČMPF docházelo opakovaně k porušování zákonů, zejména obchodního zákoníku, zákona o nadacích, zákona o majetku, a především samotnými statutárními zástupci jednotlivých subjektů a prvé řadě likvidátorem NRR.“ --Právní posouzení  Nadace pro rozvoj regionu v likvidaci a posouzení vazeb podřízených subjektů a některých uzavřených smluv.

JUDr. Kratochvíl je donucen rezignovat na post likvidátora NRR. Novým likvidátorem je v červenci jmenován k 1. 8. Radim Špaček.

 

<<< 2. Vznik chaosu (1997-2002) 4. Kolaps restrukturalizace (2004-2005) >>>

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.