Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

4. Kolaps restrukturalizace (2004-2005)

Založení Regionálních fondů, a.s.; nástup J. Paroubka a jeho lidí na MMR; návrat CVP, usilující o proplacení zpochybněné pohledávky a hrozící arbitráží; O. Dvořák si potají nechává akcii RF; prodej teoreticky vyprázdněných fondů NRR (kvůli její likvidaci)


Srpen '04

V červenci až srpnu je v souladu s transformačním plánem založena fa Regionální fondy, a.s. (RF) se základním jměním ve výši 144 milionů korun. Ty jsou reprezentovány 144 akciemi 1milionové hodnoty, za něž byla vydána jedna hromadná akcie. Do Obchodního rejstříku je a. s. zapsána 15. září 2004.

4. srpna 2004 nahrazuje na MMR Pavla Němce raketovým startem z pražského magistrátu Jiří Paroubek. S ním na ministerstvo postupně přicházejí náměstek Jaroslav Král (Němcem vyhozený, J. Paroubek jej však jmenuje svým 1. náměstkem), Václav Kupka (jako poradce ministra) a Jiří Faifr, jmenovaný ředitelem odboru regionálního rozvoje. Náměstka pro místní rozvoj Formana ve funkci střídá Věra Jourová, dosavadní ředitelka odboru, která nastavovala mechanismy pro čerpání z fondů EU.

Okamžitě (již v srpnu) se vrací CVP s požadavkem na doplacení cca 35 mil. korun, které nám. Forman odmítl proplatit s poukazem na možnost jejich neoprávněné výše (viz zde). Jednáním s CVP je pověřen V. Kupka (který je zná nejméně 10 let). CVP opět (a opět planě) hrozí londýnskou arbitráží.

 

Říjen '04

V říjnu je připravena darovací smlouva na 144milionovou akcii RF ministerstvu, kterou jednatel ČMPF Ondřej Dvořák předává osobně Petru Formanovi, t. č. poradci nám. Jourové. Průvodní zprávu předává Jourové, která ji na zasedání předává ministru Paroubkovi – vše osobně.

Rovněž v říjnu přichází od Krajského soudu v Ostravě výzva na narovnání neprávní vazby ČMPF-RPF.

 

Listopad '04

V listopadu je jmenována nová, tentokrát již sedmičlenná rada NRR ve složení V. Jourová, J. Faifr, V. Kupka a dále pánové Dušička (šéf leg. odboru MMR), Hodík (byl kdysi členem rady NRR jako zástupce EK, ovšem nikdy do ní nenastoupil a posléze rezignoval), Vícha (z ČSSD z Ostravska) a Aubrecht (z ČSSD z Mostecka).

Likvidátor RPF O. Dvořák nachází kupce pro ČMPF, jenž měl být po převzetí akcie ministerstvem vyprázdněný. Prodej ČMPF nově vzniklé firmě Regionální investiční agentura Příbram (RIAP) za 1 milion Kč je dokončen 20. 12. 2004.

MMR však stále nepřevzalo akcii RF (ministr Paroubek nepodepsal darovací smlouvu, bez níž likvidátor nechtěl dát 144milionovou akcii jen tak z ruky). Forman proto na schůzce s likvidátory NRR a RPF navrhuje uložit akcii do notářské úschovy, což je zakotveno i ve smlouvě o prodeji ČMPF.

O. Dvořák po konzultaci s advokátem JUDr. Uzlem zjišťuje, že jednostranné uložení dosavadnímu správci žádnou záruku neposkytuje – aby měl pojistku, že ministerstvo akcii převezme, musel by být do notářské úschovy k akcii přiložen i signovaný závazek ministerstva, že ji převzít hodlá. Ten stejný obyčejný podpis by už však mohl ministr Paroubek připojit i pod onu darovací smlouvu a akcii tím rovnou převzít... Likvidátor Ondřej Dvořák se tedy rozhodl, že si akcii ponechá u sebe, ovšem proti dosavadním zvyklostem o tom neinformoval ani likvidátora NRR Špačka, ani nikoho jiného (např. svého bratra Ivana Dvořáka, s nímž tehdy ještě měl společnou firmu ILA). Vyzývá však likvidátora Špačka, aby zajistil převzetí akcie ministerstvem. Počátkem prosince pak oba opět písemně vyzývají ministra Paroubka k převzetí akcie - ovšem bezvýsledně.

 

Prosinec '04

Schází se rada NRR jmenovaná v listopadu. Předsedou volí poněkud neočekávaně J. Faifra.

Likvidátor NRR Špaček radu informuje o současném stavu likvidace a možnostech dalšího postupu:

Požadavky CVP, která vyhrožovala arbitráží, rada rozhoduje ihned splnit. Špaček navrhuje požadavek ještě prozkoumat a zjistit, zda CVP nebylo vyplaceno něco neoprávněně (což vyplývalo z analýz zadaných v minulém roce P. Formanem), o což by se nedoplacené odměny mohly snížit.

! Formanova nástupkyně V. Jourová tento návrh podporuje, avšak krátce nato dostává SMS, že má přijít k ministrovi, a zasedání proto opouští. Před dveřmi ministrovy kanceláře pak čeká celou hodinu, aby se nakonec dozvěděla, že „už se to vyřešilo“. Rada Nadace mezitím vyplacení odměn CVP bez průtahů odsouhlasila.

 

Leden–únor '05

G. Boot (CVP) stále nedoložil veškerou dokumentaci, z níž měla být vypočítána jeho nedoplacená odměna.

R. Špaček znovu vyzývá J. Faifra k převzetí akcie. Ten už poněkolikáté opakuje, že již jde jen o formalitu a k převzetí dojde v řádu několika dnů.

Rada NRR pochválila O. Dvořáka za prodej ČMPF. O. Dvořák také informuje R. Špačka, že našel zájemce o koupi RPF.

RPF má v té době na účtu 85 mil. korun, závazek vůči CVP ve výši 32,5 mil., který by se možná mohl důkladnou analýzou snížit, a drobná aktiva. Soudní znalkyně Prchalová-Heřboltová odhaduje účetní hodnotu RPF na 53 milionů a jeho tržní hodnotu na 48 milionů korun. Zájemce o koupi, Robert Hrdina, nabídl za RPF 58 milionů (zřejmě chtěl bojovat s pohledávkou CVP). Odmítnutí takové nabídky ze strany likvidátora by mohlo znamenat faktické ochuzení nadace, a tedy vlastně státu o 5 milionů korun. O této nabídce tedy Špaček 4. 2. informuje předsedu rady NRR Faifra, který ji bez připomínek bere na vědomí. Počátkem února Hrdina získává bankovní záruku u J&T Banky a 11. 2. je podepsána kupní smlouva.

V půli února O. Dvořák znovu urguje převzetí akcie, avšak opět bezvýsledně – neboli ministr Paroubek není již 4 měsíce schopen (či ochoten) dvěma podpisy převzít pro stát 144 milionů korun.

Ing. Kupka narychlo svolává na 21. 2. zasedání rady NRR. Likvidátora R. Špačka o tom informuje telefonicky v pátek 18. 2. s tím, že na něj zapomněl.

Na tomto únorovém zasedání rada řeší možnosti vyrovnání pohledávky CVP za RPF a ČMPF – v době, kdy již byly oba fondy odprodány soukromým majitelům. Omluvený likvidátor Špaček byl odvolán, což mu však na následné informativní schůzce J. Faifr nesděluje; o svém náhlém odvolání je Špaček informován (opět telefonicky) až o 3 týdny později.

 

<<< 3. Restrukturalizace skupiny NRR (2002-2004) 5. Období záhad (2005) >>>

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.