Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

5. Období záhad (2005)

Podivný podpis J. Paroubka; K. Jarošová se vykazuje jako nová majitelka RF, a.s.; Vstřícnost úředníků vůči CVP; Trestní oznámení na R. Špačka a O. Dvořáka; Ministerský zásah do trestního stíhání


Březen '05

Tajemný podpis Jiřího Paroubka

Na 7. března 2005 je (údajně) datován v ověřovací knize Magistrátu hl. m. Prahy na straně 1a zápis o tom, že ing. Paroubek uznal za vlastní podpis pod darovací smlouvou akcie RF, a.s. Soudě podle ostatních skutečností a jednání nejbližších spolupracovníků J. Paroubka je pravděpodobné, že jde o falzum - viz dále. (Zápis z knihy však není součástí soudního spisu, jelikož si jej soudce nevyžádal.)

14. 3. 2005 Firma RIAP prodává ČMPF za 1,1 mil. Kč Kamile Jarošové – asistence z CPI, developerského impéria Radovana Vítka, v němž dříve působil i O. Dvořák (a R. Hrdina). Jarošová Dvořáka ihned odvolává z pozice jednatele a píše MMR dopis, že návrh na převzetí smlouvy nebyl akceptován v přiměřené lhůtě, a tudíž pozbývá platnosti.

22. 3. 2005, pravděpodobně po doručení dopisu od K. Jarošové, se opět schází rada NRR:

  • Souhlasí se žádostí CVP o odkoupení pohledávky za RPF (CVP hrozí arbitráží mezi CVP a státem – v době, kdy již RPF není ve vlastnictví státu);
  • Rozhoduje podat kvůli prodeji RPF trestní oznámení na R. Špačka;
  • Vyzývá nového likvidátora Horu, aby zajistil převod akcie RF na NRR.

23. 3. na zasedání představenstva a dozorčí rady RF, a.s., ing. Faifr oznamuje, že se MMR ujme vlastnických práv během několika dnů. (1. To již opakuje několik měsíců; 2. Pokud by J. Paroubek smlouvu skutečně podepsal již 7. 3., MMR by se tím těchto vlastnických práv již fakticky ujalo.)

 

Duben '05

Likvidátor Hora zjišťuje, že akcie RF není v notářské úschově u JUDr. Uzla.

Je uplatněna a proplacena bankovní záruka za RPF (58 milionů).

 

Květen '05

! Ing. Faifr oznamuje radě nadace, že ing. Paroubek podepsal darovací smlouvu v březnu - před 10 týdny.

P. Formana (jako jediného člena představenstva RF, a.s.) kontaktuje K. Jarošová s tím, že je novou majitelkou RF, a.s. Šokovaný Forman se snaží přes MMR zařídit zmrazení konta RF, k čemuž však banka nevidí důvod. Po měsíci Jarošová Formana z představenstva RF odvolává.

Likvidátor Hora kontaktuje po JUDr. Uzlovi též bývalého likvidátora ČMPF/RPF O. Dvořáka, který namítá, že už s věcí nemá nic společného. Hora se snaží kontaktovat také K. Jarošovou, ovšem bezvýsledně.

! Právní experti radě NRR nedoporučují odkup pohledávky CVP. Nicméně „[č]ást členů Rady proto zdůraznila potřebu politického rozhodnutí a pohledávku bez ohledu na zmíněné právní stanovisko Nadací převzít, neboť mezinárodní arbitráž by mohla vyústit v případě její prohry v následnou škodu pro ČR vysoce přesahující výši pohledávek CVP.“ --Zápis z jednání Rady NRR 19. 5. '05 (kopie zde)

Rada posléze definitivně zjišťuje, že sama nadace pohledávku uhradit nemůže, ale ing. Kupka CVP ujišťuje, že pro vyplacení peněz udělá, co bude moci. Zřejmě na základě tohoto jednání později mateřská společnost CVP – nizozemská firma K+ Venture Partners, vlastněná rovněž G. Bootem – částečně uspěla v mnichovské arbitráži proti ČR, založené na úmluvě o ochraně investic mezi Nizozemským královstvím a Českou republikou, přesněji na tom, že ČR neochránila investice CVP a nesplnila „oprávněné očekávání“ CVP na doplacení sporných odměn.

  • ! Zajímavost: U mnichovské arbitráže svědčil i ing. Kupka, v té době ještě stále zaměstnanec MMR, ovšem ve prospěch strany žalující. Svědectví u mezinárodní arbitráže je akt plně dobrovolný a nevymahatelný.

 

Červen–listopad '05

Audit pohledávky CVP „nepotvrdil ani nevyvrátil výši pohledávky, zejména ve vztahu k fakturaci tzv. performance fee. Auditorská zpráva konstatuje nejasnosti v terminologii smluv mezi CVP a RPF/ČMPF, včetně časových nesrovnalostí pro budoucí nároky CVP a také nedostatky náležitosti faktur.

Co v tuto chvíli mělo MMR udělat:

  • Naprosto odmítnout požadavky CVP, které se již týkaly soukromého subjektu;
  • Důrazně vyzvat K. Jarošovou k předání akcie s tím, že teze o vypršení nabídky je nesmyslná, eventuálně podat žalobu na určení vlastnictví RF, a.s.;
  • Podat návrh na předběžné opatření na zablokování prostředků RF, a.s.

Místo toho MMR (1. náměstek Král) podává kvůli zmizelé akcii trestní oznámení na O. Dvořáka. Trestní oznámení na O. Dvořáka a R. Špačka se scházejí na městském státním zastupitelství v Praze, které se je obě údajně chystá odložit.

! V srpnu však Paroubkův nástupce Radko Martínek osobně intervenuje u nejvyšší státní zástupkyně M. Benešové, aby převedla sloučené případy na Vrchní státní zastupitelství. [obrázek - Právo, září 05] Zde se jich v září ujímá státní zástupce Boris Havel, který celou situaci chápe jako plánovaný a organizovaný pokus o zpronevěru a kvalifikuje ji jako trestný čin podvodu. V listopadu 2005 je řada aktérů kauzy (za asistence televizních kamer) pozatýkána.

 

<<< 4. Kolaps restrukturalizace (2004-2005) 6. Soudní a ekonomická dohra >>>

 

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.