Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Dílčí kauzy

Správcovská smlouva (IAAA) mezi RPF a CVP

Nestandardní vlastnosti smlouvy o investičním poradenství mezi CVP a RPF/ČMPF.


Fa CVP měla z minulosti s RPF uzavřenu smlouvu o investičním poradenství (Investment, Advisory and Administration Agreement - IAAA). Správce fondu standardně vede účetnictví a firemní agendu fondu. Takto spravovaný fond pak standardně má kromě správce také investičního manažera, který vyhledává a hodnotí investiční příležitosti (jež pak schvaluje investor). V případě RPF obě funkce vykonávala CVP, takže činnosti, které bývají již z principu odděleny (mj. i kvůli kontrolním vztahům), zde byly v jedněch rukou.

  • V IAAA mezi CVP a RPF bylo výslovně uvedeno, že se řídí českým právem, avšak byla sepsána pouze v angličtině, česky existovaly jen neoficiální překlady. (V nich se však kvůli odlišné praxi v různých zemích vlastně nezbytně vyskytovaly terminologické nejasnosti.)
  • Jakékoli spory měl podle smlouvy řešit výhradně arbitrážní soud UNCITRAL v Londýně.
  • Smlouva IAAA byla dále mnohokrát a zcela chaoticky dodatkována – z iniciativy CVP (pp. Boota a Ježe), ovšem rada NRR vše schválila. Mj. došlo k výraznému změkčení podmínek vyplácení odměn:
  • paušální odměna cca 2,5 % spravovaných financí ročně, vyplácená ve čtvrtletních dávkách
  • podíl na zhodnocení spravovaných financí 25 %, a to postupem času i s nulovým, a dokonce i negativním hurdlem až 82 %.
    To je již naprosto nestandardní: hurdle je nástroj, který zabezpečuje investorovi, že jeho prostředky budou zhodnoceny lépe, než kdyby je prostě uložil v bance. Typicky je tedy hurdle 100 % (primární investice) + podíl větší než bankovní úroková míra, např. 4 %. Teprve po překonání hurdlu je manažerům vyplácen podíl na zhodnocení spravovaných financí. CVP však mělo nárok na „podíl na zhodnocení“, i když toto „zhodnocení“ činilo až –18 %.

S ČMPF uzavřeli CVP (Boot a Jež) prakticky totožnou IAAA smlouvu jako s RPF.

Jednateli ČMPF i RPF tehdy byli pánové Kratochvíl a Káš. JUDr. Kratochvíl byl zároveň likvidátorem NRR a kromě náměstka ministra pro MR též jediným členem Rady NRR.

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.