Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Dílčí kauzy

Pochybné správcovství CVP

„Investice“ RPF do Laurin/Chemiko; Převod SteelTile do dceřinného ČMPF s vysokou ztrátou


„Investice“ RPF do Laurin/Chemiko, a.s.

V účetnictví RPF byla vedena investice do společnosti Chemiko a.s. (původní název Laurin a.s.) ve výši 13,67 mil. Kč, která skutečně proběhla formou navýšení základního kapitálu této společnosti. Návrh na navýšení byl však zamítnut (a ZK společnosti Chemiko a.s. se nezvýšil), ale částka 13,67 mil. Kč se do RPF zjevně nevrátila, její osud je nejasný.

 

Převod SteelTile

V roce 1999 RPF odprodává svému dceřinému fondu ČMPF podíl ve společnosti SteelTile za cenu 79,6 mil. Kč, ačkoliv tato společnost byla v účetnictví RPF vedena v hodnotě 21,7 mil. Kč. RPF (spravovaný CVP) tím „ošidil“ ČMPF (rovněž spravovaný CVP) o 57,9 mil. Kč, který musel tuto nevýhodou investici vzápětí zohlednit v  opravných položkách.

Faktickým důsledkem této operace bylo, že částka deklarovaná jako investovaná z  RPF do ČMPF (k 31.12.2002 309 mil. Kč) byla – i s ohledem na časovou následnost operací – fakticky o 57,9 mil. Kč nižší. Odměna investičního poradce však byla vypočítána z neoprávkované částky.

(Společnost SteelTile podala v roce 2002 sama na sebe návrh na konkurs, který byl prohlášen 24. 9. 2002. Správkyně konkurzní podstaty neuznala peněžité zvýšení vkladu ČMPF ve výši cca 60 mil Kč a v roce 2004 prodala tuto údajnou pohledávku vymahačské společnosti IndusTrade za 300 000 Kč. Navíc správkyně neuznala pohledávku ČMPF ve výši cca 30 mil. Kč, její uznání je předmětem soudního sporu.)

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.