Zdroj: http://fondynrr.cz/index.php?a=17  •  Vydáno: 13.6.2011 8:01  •  Autor: redaktor

Hrdina, Robert

Dřívější obchodní partner O. Dvořáka, který jej přivedl jako zájemce o koupi RPF; po koupi RPF (za cenu o 5 mil. Kč vyšší než odhadnutá účetní hodnota) z něj převádí 27 mil. Kč neznámo kam, pravděpodobně do rukou impéria CPI

* Čerpáno z: To nikoho nenapadlo, Emil Szirmai, Ekonom, 12. 1. 2006 (v Google cache)